Kindercoaching

Uw mooiste geschenk ter wereld, uw kind(eren)!
Elk kind is uniek en elk kind is helemaal perfect in zijn of haar eigen bestaan.
Maar wat nou als:
– u merkt dat uw, normaal gesproken, vrolijke kind, ineens erg teruggetrokken raakt en niet meer dagelijks dansend door het leven gaat?
– of juist wanneer uw introverte kind spontaan alle regels breekt en het gedrag onherkenbaar verandert?
– wanneer u bericht vanuit school krijgt dat zij een gedragsverandering opmerken bij uw kind?
Dat zou een aanleiding kunnen zijn om een kindercoach in te schakelen.

Heeft mijn kind een kindercoach nodig?
Bij verandering in het gedrag is het lastig om te constateren in welke mate het kind zelf last heeft van het ‘nieuwe’ gedrag. Tevens is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is van het veranderde gedrag. U kunt bijvoorbeeld een kindercoach inschakelen wanneer uw kind:

 • zich onzeker of verlegen voelt,
 • gepest wordt,
 • slecht slaapt,
 • last heeft van driftbuien,
 • moeite heeft met het uiten van emoties (emotieregulatie),
 • moeite heeft met het verwerken van prikkels (prikkelregulatie),
 • moeite heeft met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw).

Maar wat is een kindercoach?
Laten we vooral eerst voorop stellen dat een kindercoach geen psycholoog of elke andere vorm van therapeut is.
Een kindercoach doet geen uitspraak over, of onderzoek naar enige vorm van een afwijkende ontwikkeling van een kind.
Een kindercoach geeft begeleiding, coaching, aan een kind bij (lichte) opvoedkundige vragen, zodat het kind weer lekker in zijn vel kan zitten en er rust terug keert binnen het gezin. Coaching is meestal in de leeftijd  van 4 t/m 18 jaar.

Wat doet een kindercoach?
De kindercoach probeert op speelse wijze achter de oorzaak van het gedrag te komen. Een kindercoach weet hoe een kind zich in een veilige omgeving kan uiten.
Het is van belang dat een kind niet het gevoel krijgt dat hij of zij zelf het probleem is waar de ouders hulp voor zoeken, daarom is het zaak dat de coach ook de ouders betrekt in het proces.
Kort gezegd doet een kindercoach het volgende:

 • coachen van het kind, oorzaak van het gedrag achterhalen door,
 • het aanbieden van spel materiaal tijdens de begeleiding,
 • het voeren van gesprekken met het kind,
 • spelenderwijs ontdekken wat de behoefte van het kind is,
 • coachen van de ouders, hoe om te gaan met het gedrag en hoe zij zich mee kunnen buigen om dit gedrag om te zetten naar gewenst positief gedrag,
 • coachen van ouders om op speelse wijze hun kind te benaderen.

Vaak weet een kind onbewust wat het nodig heeft, of wat de oplossing kan zijn. Een kindercoach kan helpen om net dat ene zetje te geven om het ook naar buiten te brengen.

Wat kunt u verwachten van mij als kindercoach?

 1. Wanneer u contact heeft opgenomen plannen we een intake gesprek waarin uitgebreid de tijd wordt genomen om duidelijk uw verhaal in beeld te krijgen. Uiteraard wordt er ook naar uw kind geluisterd, hij of zij heeft vast en zeker een eigen versie.
 2. Na het intake gesprek maak ik een op maat gemaakt coachingsplan. Wanneer u zich hierin kunt vinden wordt de overeenkomst getekend en kan de begeleiding beginnen.
 3. Tijdens de eerste huisbezoeken zal ik vooral met uw kind in gesprek gaan, al dan niet in spelvorm. Daarbij maak ik gebruik van verschillende spelmethodes, opdrachten en kleuractiviteiten.*
 4. Na een aantal huisbezoeken plannen we een gesprek tussen de coach en ouders om een overdracht te doen. Let wel op, wat uw kind in vertrouwen vertelt, zal in  vertrouwen worden behandeld.
 5. Mocht het nodig zijn zullen er nog een aantal consulten volgen, u kunt uit gaan van 8 tot 10 gemiddeld aantal consulten.
 6. Na afronding van het traject volgt een evaluatie met uw kind en u als ouder

*Bij spelmethodes kunt u denken aan:

 • rollenspel,
 • kaartspel,
 • gebruik blokken of andere figuren.

Daarnaast kunnen kinderen ook trainingen volgen bij Praktijk Meer Coaching, namelijk prikkelregulatie en talententraining. Bij het laatste wordt samen gezocht en gekeken naar (on)bewuste talenten van uw kind en worden deze ingezet om het zelfvertrouwen te verhogen.

Praktijk Meer Coaching biedt bovenop de coaching van kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar, ook coaching aan ouders van kinderen in de leeftijd 0 t/m 4 jaar.
Hierbij kunt u denken aan vragen over de ontwikkelingen van een baby-dreumes-peuter-kleuter, vragen over de opvoeding en benadering.

Ook bied Praktijk Meer Coaching de optie om, wanneer uw kind onder begeleiding valt op school, eens mee te kijken (observeren) hoe u kind zich ontwikkeld en beweegt binnen de klas.
Dit staat los van de al geboden begeleiding vanuit school en is vooral ter tegemoetkoming naar ouders voor een algeheel beeld.


*Praktijk Meer Coaching werkt samen met het kind en de ouders op een resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Praktijk Meer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar:
Praktijk Meer is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.